Administrare personal si Consultanta resurse umane

- intocmirea dosarelor de personal;
- gestionarea dosarelor de personal;
- intocmirea contractelor individuale de munca;
- intocmirea actelor aditionale la contractul individual de munca;
- completarea deciziilor privind executarea contractelor individuale de munca;
- completarea registrului de evidenta a salariatilor
- intocmirea adeverintelor de salariu;
- gestionarea cartilor de munca;
- intocmirea notelor de lichidare;
- completarea fiselor de solicitare pentru efectuarea controalelor medicale la angajare si periodice
- eliberarea de adeverinte pentru salariati , la soclicitarea angajatorului
- consultanta intocmire Regulament de ordine Interioara
- consultanta intocmire fise de post

Tarife

- Firme cu 1-5 angajati 160 Lei
- Firme cu 6-10 angajati 260 Lei
- Firme cu 11-20 angajati 440 Lei / angajat
- Firme cu peste 20 angajati - pretul porneste de la 21 lei/angajat si se negociaza in functie de numarul de angajati

Administrare si Salarizare Personal ,Consultanta Resurse Umane

calculul salariilor;
-intocmirea statelor de plata;
-editarea fisierelor pentru plata salariilor
-intocmirea ordinelor de plata/listelor privind obligatiile angajatorului catre bugetul statului;
-Intocmirea si depunerea declaratiilor periodice la autoritatile de stat;
-Intocmirea fiselor fiscale;

Tarife

- Firme cu 1-5 angajati 200 lei
- Firme cu 6-10 angajati 320 Lei
- Firme cu 11-20 angajati 490 Lei
- Firme cu peste 20 angajati - pretul porneste de la 24 lei/angajat si se negociaza in functie de numarul de angajati

*Preturile afisate nu contin TVA