SERVICIILE MEDICALE DE MEDICINA MUNCII se realizeaza prin S.C. DAVA S.R.L - CENTRUL MEDICAL DAVA

Oferta presupune:
Vizitarea locurilor de munca si aprecierea obiectiva a conditiei de munca;
Evaluarea starii de sanatate a angajatilor prin :
-examen clinic la angajare
-examen clinic de adaptare
-examen clinic periodic
-examen clinic la reluarea muncii
-examen clinic de bilant la incetarea activitatii.
Asistenta medicala la locul de munca
Consiliere in determinarea riscurilor profesionale si a investigatiilor necesare prevazute de lege corespunzatoare fiecarui loc de munca in parte.
Monitorizarea din punct de vedere medical a expunerii profesionale si a efectelor biologice consecutive expunerii .
Supravegherea starii de sanatate a angajatilor concordant cu particularitatile expunerii la factori de risc, evaluarea riscurilor privind bolile profesionale si bolile legate de profesiune.
In urma examenului clinic general si a investigatiilor complementare specifice fiecarui loc de munca se intocmeste dosarul medical si se elibereaza fisa de aptitudine .
Recomandari privind organizarea muncii, amenajarea ergonomica a locului de munca, utilizarea in conditii de securitatea substantelor folosite in procesul muncii, precum si repartizarea sarcinilor de munca, tinind seama de capacitatea si aptitudinile angajatilor de a le executa.

Datele de contact ale S.C. DAVA S.R.L :
Tel: 0788 051 467, 0726 382641
email: office@dava.ro