Politica de confidentialitate

Confidentialitatea datelor utilizatorilor site-ului www.madahr.ro

Ca urmare a utilizarii de catre dumneavoastra a serviciilor noastre, MADA HUMAN RESOURCES CONSULTING poate obtine diverse informatii despre dumneavoastra ca persoana fizica (numele si prenumele, adresa, numere de telefon, informatii despre utilizarea produselor si serviciilor oferite prin intermediul site-ului nostru). Toate aceste informatii vor fi denumite in cele ce urmeaza "Informatia privata".

Nu se incadreaza in aceasta categorie informatiile referitoare la persoane juridice sau informatiile care au fost anterior facute publice cu acordul dumneavoastra, informatii care prin natura lor nu fac obiectul regulilor de confidentialitate.

Prelucrarea informatiei private.

Informatia privata va fi prelucrata de catre MADA HUMAN RESOURCES CONSULTING in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, putand fi folosita in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor companiei, cum ar fi:
• oferirea de produse si/sau servicii catre dumneavoastra;
• solutionarea intrebarilor, solicitarilor, propunerilor si sugestiilor dumneavoastra;
• procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastra;
• emiterea documentelor de facturare;
• realizarea marketingului produselor si serviciilor MADA HUMAN RESOURCES CONSULTING , realizarea studiilor de piata si de produs;
• contactarea dumneavoastra prin telefon, posta, email, fax, mesaje text,etc., in legatura cu oferte de produse si servicii ale MADA HUMAN RESOURCES CONSULTING sau in legatura cu produse si servicii ale unor parteneri despre care consideram ca ar putea fi de interes pentru dumneavoastra (in afara situatiei in care ne-ati adresat o cerere scrisa prin care solicitati sa nu fiti contactat in legatura cu aceste oferte utilizand informatiile private);
• alocarea sau oferirea unor eventuale recompense, reduceri sau beneficii.

Dezvaluirea informatiei private

MADA HUMAN RESOURCES CONSULTING nu va dezvalui Informatia privata unor terte parti decat in scopul prevenirii sau detectarii infractiunilor sau fraudelor;

Drepturile dumneavoastra.

Drepturile cu privire la prelucrarea Informatiei private ale utilizatorilor sunt:
• de a obtine o data pe an, confirmarea faptului ca datele dvs. sunt sau nu prelucrate de catre noi;
• de a interveni asupra datelor transmise;
• de a va opune prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situaώia dvs. particulara cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu va mai viza datele in cauza.
• de a va opune, in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele dumneavoastra personale sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele MADA HUMAN RESOURCES CONSULTING sau al unui tert;
• de a va adresa justitiei in situatia in care in urma prelucrarii datelor dumneavoastra personale ati suferit un prejudiciu;
• de a inainta plangere, catre autoritatea de supraveghere in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra personale nu au fost prelucrate conform legii;
Pentru situatiile prevazute la punctele 1, 2, 3 sau 4 ne veti inainta o cerere scrisa, datata si semnata. In cerere veti preciza adresa la care doriti sa va fie comunicate informatiile astfel incat sa aveti certitudinea ca predarea se va face numai personal. MADA HUMAN RESOURCES CONSULTING va va comunica masurile adoptate/informatiile solicitate in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

MADA HUMAN RESOURCES CONSULTING nu este responsabila pentru nici o paguba pe care o sufera Utilizatorul sau alta persoana ca rezultat al confidentialitatii cu privire la utilizarea acestui site. Orice informatie pe care Utilizatorul o dezvaluie pe site poate sa nu fie in siguranta pe durata transmiterii ei prin Internet. Terte parti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul cand foloseste acest site web.

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SA CITITI SI SA ACCEPTATI ACESTE REGULI IN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA SUNTETI DE ACORD CU ACESTE REGULI CARE FAC PARTE DIN CONDITIILE DE UTILIZARE.