INFORMATII PERSONALE
Nume/Prenume:
Poza:
Adresa:
Telefon fix: Telefon mobil:
E-mail(uri):
Nationalitate(-tati):
Data nasterii:
OBIECTIV
Locul de munca vizat / domeniul ocupational:
EXPERIENTA PROFESIONALA
Perioada:
Functia sau postul ocupat:
Activitati si responsabilitati principale:
Numele si adresa angajatorului:
Tipul activitatii sau sectorul de activitate:
EDUCATIE SI FORMARE
Perioada:
Calificarea / diploma obtinuta:
Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite:
Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorul de formare:
APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE
Limba materna:
Limba
Intelegere
Vorbire
Scriere
Ascultare
Citire
Participare la conversatie
Discurs oral
Exprimare scrisa
Competente si aptitudini organizatorice:
Competente si aptitudini tehnice:
Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului:
Alte competente si aptitudini:
Permis(e) de conducere:
Referinte: