Evaluare si Riscuri Profesionale

- Evaluarea nivelului factorilor de risc de accidente si imbolnaviri profesionale
- Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
- Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
- Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca
- Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul)
- Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul)
- Planul de interventie pe unitate
- Planul de evacuare pe fiecare etaj
- Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)

Tarifele se calculeaza in functie de domeniul de activitate , diversitatea locurilor de munca specificate in organigrama , fisa postului / angajat , precum si de numarul de angajat

Asistenta lunara Sanatate si Securitate in Munca

o Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
o Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie
o Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea, sanatatea si protectia muncii
o Evidenta echipamentelor individuale de protectie
o Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau accidente)
o Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului
o Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.
o Instructajul lucratorilor la angajare si periodic

Tarife

-Firme cu 1-5 angajati 100 Lei
- Firme cu 6-10 angajati 180 Lei
- Firme cu 11-20 angajati 340 Lei
- Firme cu peste 20 angajati-pretul porneste de la 16lei/angajat si se negociaza in functie de nr de angajati

Asistenta lunara Prevenirea si Stingerea Incendiilor

Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire
Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor
Propunerea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor(P.S.I):responsabilitati,lucru cu foc deschis,interzicerea fumatului in locuri nepermise
Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizaresi modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor(P.S.I)
Evidenta echipamentelor individuale de protectie
Participarea la evenimente deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente)
Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului
Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I) cu prilejul vizitelor si al cercetarii evenimentelor.

Tarife

-Firme cu 1-5 angajati 50 lei
-Firme cu 6-10 angajati 100 lei
-Firme cu 11-20 angajati 180 lei
-Firme cu peste 20 angajati-pretul porneste de la 8lei/angajat si se negociaza in functie de nr de angajati


*Preturile afisate nu contin TVA